Publikationen - Herta Maurer-Lausegger

Phil.Diss.

Die Terminologie der Bauernmühle in den slowenischen Dialekten in Kärnten. Eine volkskundlich-lexikalische Bestandsaufnahme. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität zu Graz vorgelegt von Herta Lausegger. Phil. Diss. Graz 1980.

I.Texteditionen

Švile Prerokile. Koroška različica Sibilinih prerokb. Celovec: Mohorjeva založba, 1985. 125 S.

Pastirska igra. Po starem rokopisu Andreja Šusterja Drabosnjaka za predstavo priredila dr. Herta Lausegger. Ob 220-letnici osrednjih gledaliških predstav Krščanske kulturne zveze. Celovec 1987. 43 S.

Pasijon. Andrej Šuster Drabosnjak. Priredila in za tisk pripravila H. Lausegger. Celovec: Mohorjeva založba, 1989. 84 S.

Andrej Šuster-Drabosnjak: Pasijon 1990. (Dramaturška priredba Marjan Belina). Izdala Krščanska kulturna zveza (interno). Celovec 1990. 48 S.

Andrej Šuster Drabosnjak. Zbrana bukovniška besedila I. Marijin pasijon 1811. (Faksimile po izvodu dv. sv. dr. Pavleta Zablatnika v Celovcu z dodano prečrkovano priredbo istega besedila). Celovec: Mohorjeva založba, 1990. XXII + 130 S.

Andrej Šuster Drabosnjak. Zbrana bukovniška besedila II. Pastirska igra in Izgubljeni sin. Po izvirnih rokopisih s prečrkovano priredbo istih besedil. Celovec: Mohorjeva založba, 1992. XVII + 224 S. + 11 S. Beilagen.

Drabosnjakova Komedija od zgubleniga sina. Po izvirniku priredila in za tisk pripravila H. Maurer-Lausegger. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba in Krščanska kulturna zveza, 1992. 57 S.

II. Mitherausgeber und redaktionelle Tätigkeit

Protestantismus bei den Slowenen. Protestantizem pri Slovencih. Beiträge zur 3. Slawistentagung der Universitäten Klagenfurt und Ljubljana, 26. - 28. Mai 1983, Klagenfurt. Red. G. Neweklowsky, R. Neuhäuser, H. Lausegger, K. D. Olof, M. Orožen, L. Črnivec, In: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 13, Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien, Wien 1984. 280 S.

Wiener Slawistischer Almanach 22. 1988.

Logar, Engelbert (Hrsg.): Vsaka vas ima svoj glas. Slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz Podjune. 1. Pripovedne in ljubezenske. Celovec: Mohorjeva založba 1988. Slovar narečnih besed, S. 135-137.

Rauter, Flora: Kot zemljo orje Bog srce. Hrsg. Tone Pretnar/Herta Lausegger, Celovec: Mohorjeva založba 1991.

Rauter, Flora: V dolini pod Jepo. Hrsg. Herta Maurer-Lausegger, Beljak/Villach: samozaložba 1993. 57 S.

Forschungsbericht 1995-1998. Hrsg. Rektor der Universität Klagenfurt, Red. Franz Kuna. Klagenfurt 1999.

III. Wissenschaftliche Aufsätze / Monographien / Wissenschaftliche Filme etc.

Mlini ob vodotoku v Podnu. In: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu, Celovec 1983, S. 63-64.

Mlini na južnokoroškem dvojezičnem ozemlju v Avstriji. In: Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje SAZU 14, Ljubljana 1985, S. 81-94.

Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem. In: Slavistična revija 33, 2, Ljubljana 1985, S. 223-230.

Wassermühlen im südlichen Kärnten. Volkskundliche und terminologische Aspekte. In: Carinthia I (175. Jg.), Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten, Klagenfurt 1985, S. 299-321.

Mutter-Kleinkind Interaktion (am Beispiel einer slowenischen Mundart im Rosental). In: Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft (KBS) 13-14, Klagenfurt 1987/88, S. 319-335.

Interakcija odraslih z najmlajšimi v slovenskem plajberškem govoru. In: Obdobja 8, Ljubljana 1988, S. 277-287.

Koroško bukovništvo v povezavi s folkloristiko. In: III. Nemzetközi szlavisztikai napok. Szerk. Gadányi Károly, Szombathely 1988, S. 179-191. (Ders. Titel erschienen auch 1991, s. unten).

Sprachliche Charakteristika des volkstümlichen "Gierten Shpils" von Andreas Schuster Drabosnjak. In: Wiener Slawistischer Almanach 22, Wien 1988, S. 273-294.

Značilnosti slovenskega govora pri Mariji na Zilji. In: Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici. Zbral in uredil F. Jakopin. Ljubljana: SAZU, 1989, S. 137-148.

Drabosnjakov Marijin pasijon v luči pisne navade časa. In: Mladje 70, Celovec 1990, S. 71-83.

(Rezension): Ludwig Karničar: Der Obir-Dialekt in Kärnten. Die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trögern/Korte. Verlag der Österr. Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, 551. Band, Wien 1990, 420 S. "Monografija obirskega narečja." In: Mladje 70, Celovec 1990, S. 95-98.

Koroško bukovništvo v povezavi s folkloristiko. In: Koledar Družbe sv. Mohorja v Celovcu za navadno leto 1991, Celovec 1991, S. 103-109.

Sodobne govorne navade na stičišču dveh jezikov na Koroškem. In: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture XXVII, Ljubljana 1991, S. 71-78. (Ders. Titel erschienen auch 1993; s. unten).

Sodobni trenutek slovenskih govorov na Koroškem. In: Nemzetközi szlavisztikai napok IV, 24.-25. Mai 1991, Szombathely 1991, S. 95-104.

Zbrana bukovniška besedila Andreja Šusterja-Drabosnjaka. In: Glasnik slovenskega etnološkega društva 30/1-4, Ljubljana, 1991, S. 70-74.

Bukovnik Andrej Šuster-Drabosnjak (1768-1825) / Der Volkspoet Andreas Schuster-Drabosnjak (1768-1825). In: Jožko Kovačič (Ured.): Vaščan' pojo. N'č proti žanstvam. Slowenische Volkslieder aus Kärnten. Celovec - Ljubljana - Dunaj 1992, S. 17 und S. 20.

Drabosnjakovi igri: Pastirska igra in Izgubljeni sin. In: Andrej Šuster Drabosnjak. Zbrana bukovniška besedila II. Pastirska igra in Izgubljeni sin. Po izvirnih rokopisih s prečrkovano priredbo istih besedil. Celovec: Mohorjeva založba 1992, S. V-XVII.

Klärung der Autorschaft. Die Handschriften des Volkspoeten Andreas Schuster-Drabosnjak (1768-1825). In: Unisono intern 5, 6, Klagenfurt, Juni 1992, S. 10-11.

(Rezension): Pavle Zablatnik: Nova Zablatnikova knjiga o ljudskih običajih v nemščini. In: Glasnik Slovenskega etnološkega društva 33/2, Ljubljana 1993, S. 65.

Das Slowenische in Kärnten in soziolinguistischer Sicht. Ein Forschungsbericht. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 38, Wien 1992, S. 89-106.

(Rezension): Herbert Paulitsch: Das Phänomen "Bukovništvo" in der Kärntner-slowenischen Kultur- und Literaturgeschichte. (= Studia Carinthiaca Slovenica 5), Klagenfurt/Celovec - Ljubljana - Wien/Dunaj: Verlag Hermagoras/Mohorjeva 1992, 184 Seiten. In: ÖZV XLVII/96. Wien 1993, S. 199-205.

Sodobne govorne navade na stičišču dveh jezikov na Koroškem. In: Koledar Družbe sv. Mohorja v Celovcu za navadno leto 1993, Celovec 1993, S. 54-62.

1994

Dialekt unter der Vertatscha. Mühlen und Sägen. Eine Dokumentation von Herta Maurer-Lausegger / Narečje pod Vrtačo. Mlini in žage. Dokumentacija (Videofilm). Eine Produktion der Universität Klagenfurt im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Institut für Medienkommunikation. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt), 1994 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 1.2; Deutsche Originalfassung).

Dialekt unter der Vertatscha. Mühlen und Sägen. Eine Dokumentation von Herta Maurer-Lausegger / Narečje pod Vrtačo. Mlini in žage. Dokumentacija. Beilage zum Videofilm. Filmtext in phonologischer Transkription mit der Übersetzung ins Deutsche. Klagenfurt/Celovec: Christlicher Kulturverband und Hermagoras Verlag - Mohorjeva založba 1994 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 1.2.1), 65 S.

Dialektdokumentation: Mühlen und Sägen. Projektbericht 1994. In: Unisono intern 8, 2, Klagenfurt, Dezember 1994, S. 8-9.

(Rezension): Herbert Paulitsch: Das Phänomen "bukovništvo" in der Kärntner-slowenischen Kultur- und Literaturgeschichte. (= Studia Carinthiaca Slovenica 5), Hrsg. Christlicher Kulturverband/Krščanska kulturna zveza Klagenfurt/Celovec. - Ljubljana - Wien / Dunaj: Verlag Hermagoras/Mohorjeva 1992, 184 Seiten. In: Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje SAZU 23, Ljubljana 1994, S. 399-403.

Narečje pod Vrtačo. Mlini in žage. Dokumentacija / Dialekt unter der Vertatscha. Mühlen und Sägen. Eine Dokumentation von Herta Maurer-Lausegger (Videofilm). Eine Produktion der Universität Klagenfurt im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Institut für Medienkommunikation. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt), 1994 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 1.1; slovenski original).

Narečje pod Vrtačo. Mlini in žage. Dokumentacija / Dialekt unter der Vertatscha. Mühlen und Sägen. Eine Dokumentation von Herta Maurer-Lausegger. Priloga videofilmu. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. Klagenfurt/Celovec 1994 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 1.1.1), 65 S.

Situationally-motivated speaking habits among Carinthian Slovenes. In: Slovene Studies 15/1-2, 1994, S. 87-99.

Slowenische Dialektforschung in Kärnten. Ein Arbeitsbericht zum Forschungsprojekt. In: Unisono intern 7, 3, Klagenfurt, Feber 1994, S. 5-6.

Slowenische Ortsdialekte - vom Aussterben bedroht? In: Unisono. Die Zeitschrift der Universität Klagenfurt, Klagenfurt, März/April 1994, S. 44-45.

Sprache und Sprachgebrauch zweisprachiger Jugendlicher in Kärnten. In: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 37, Wien 1994, S. 219-231.

Valentin Vodnik kot sooblikovalec slovenskega računskega izrazja. In: Studia Slavica Savariensia 1994/1. Szombathely 1994, S. 82-107. (Ders. Titel erschienen auch 1997; s. unten).

Zur soziolinguistischen Situation in der zweisprachigen Altgemeinde Windisch Bleiberg / Slovenji Plajberk in Kärnten. In: Wiener Slawistischer Almanach 33, Wien 1994, S. 219-230.

1995

+ Akademik dr. Niko Kuret (roj. 1906 v Trstu, umrl 26. januarja 1995). In: Naš tednik, 3. februar 1995. Klagenfurt/Celovec 1995, S. 11.

Barbara, Lucija, pomoj ... Prispevek k 1100-letnici sončnih Djekš. Dokumentacijo pripravila Herta Maurer-Lausegger v sodelovanju z Erwinom Mattersdorferjem (Videofilm). Eine Produktion der Universität Klagenfurt im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Institut für Medienkommunikation. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1995 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 2.1; slovenski original).

Barbara, Luzia, hilf ... Ein Beitrag zur 1100-Jahr-Feier Diex von Herta Maurer-Lausegger und Erwin Mattersdorfer (Videofilm). Eine Produktion der Universität Klagenfurt im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Institut für Medienkommunikation. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1995 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 3.1; Deutsche Originalfassung).

Die Mühlen sterben ... Mit ihnen stirbt auch die Sprache der alten Volkskultur - Mlini umirajo ... z njimi umira tudi jezik stare ljudske kulture. In: Diex - Sonnendorf auf der Saualpe. Von der mittelalterlichen Kirchenburg zur modernen Tourismusgemeinde. Hrsg. Robert Wlattnig. Klagenfurt: Heyn 1995, S. 122-124.

Strnjen prikaz jezikovne socializacije otrok na dvojezičnem ozemlju Koroške. In: Podoba našega otroka na Koroškem. Ured. Danilo Sedmak. Trst/Trieste 1995 (= Slori 125), S. 45-48.

Videodokumentacija narečja. Izkušnje in sociolingvistični problemi na terenu dvojezične Koroške. In: Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj, Zbornik prispevkov s kongresa. Ljubljana, Cankarjev dom. Ured. Rajko Mursič, Mojca Ramšak. Ljubljana 1995 (= Knjižica Glasnika SED 23), S. 269-274.

1996

Bica bica, su su su ... Jezikovni in etnološki utrinki iz dvojezične Koroške (Videofilm). Eine Produktion der Universität Klagenfurt im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1996 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 5.1; slovenski original).

Etnološko arhivsko gradivo pri Slovenskem sporedu deželnega studia ORF v Celovcu. Kratek sprehod po arhivu. In: Glasnik slovenskega etnološkega društva 36/4 (1996), Ljubljana, S. 34-35.

Die Mundart von Diex/Djekše in Kärnten. Eine zweisprachige Videodokumentation. In: Wechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart. Hrsg. Ingeborg Ohnheiser. Innsbruck: 1996 (= Slavica Aenipoetana 4), S. 257-268.

Ob 1100-letnici sončnih Djekš na avstrijskem Koroškem. Strnjena vaška kronika. In: Traditiones. Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje SAZU 25. Ljubljana 1996, S. 273-295.

Projekt Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem na Inštitutu za slavistiko celovške univerze. In: Etnolog 6. Ljubljana 1996, S. 377-382.

Schafzucht ohne Grenzen. Sprachliche und volkskundliche Beobachtungen aus Südkärnten (Videofilm). Eine Produktion der Universität Klagenfurt im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt: Hermagoras - Mohorjeva 1996 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 4.1; Deutsche Originalfassung).

Zlati glas. Etnološko arhivsko gradivo. In: Glas. Ured. Mirko Bogataj. Izdajatelji: Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza, ORF. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba/Drava 1996, S. 198-202.

1997

Drabosnjakova Pastirska igra. In: Družina in dom 48/10 (1997). Klagenfurt/Celovec, S. 4-5.

Filmska dokumentacija narečja. Metodologija spraševanja v dvojezični situaciji na južnem Koroškem. In: Etnološki film med tradicijo in vizijo. Ured. Naško Križnar. Ljubljana: ZRC SAZU 1997, S. 141-150.

Rezija. In: Družina in dom 48/7 (1997). Klagenfurt/Celovec, S. 12.

Scheinigg, Janez. In: Enciklopedija Slovenije 11, Savs - Slovenska m. Ljubljana: Mladinska knjiga 1997, S. 11.

Schellander, Anton. In: Enciklopedija Slovenije 11, Savs - Slovenska m. Ljubljana: Mladinska knjiga 1997, S. 11.

Spomnimo se Janeza Scheinigga (1851-1919). Ob koroški deželni razstavi 1997 v Borovljah. In: Družina in dom 48/8 (1997). Klagenfurt/Celovec, S. 10.

Valentin Vodnik - sooblikovalec slovenskega računskega izrazja. In: Jezikoslovne in literarnovedne raziskave. Zbornik referatov 6. Srečanja slavistov Celovec - Ljubljana 1989. Ured. Breda Pogorelec s sodelavci. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1997, S. 7-26.

(Rezension): Diex. Sonnendorf auf der Saualpe. Von der mittelalterlichen Kirchenburg zur modernen Tourismusgemeinde. Ured. Robert Wlattnig, Celovec, Johannes Heyn, 544 str. In: Glasnik Slovenskega etnološkega društva 37/4 (1997). Ljubljana, S. 84.

1998

Barbara, Lucija, pomoj ... Prispevek k 1100-letnici sončnih Djekš. Priloga videofilmu. 1. Jubilejni prispevki, 2. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. Ured. H. Maurer-Lausegger s sodelavci. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag 1998, (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 2.1.1), 74 S.

Dialektforschung mit der Videokamera im südlichen Kärnten. Ein Bericht über Erfahrungen, Methoden und Probleme. In: Beiträge zu Sprache und Sprachen 2. Vorträge der 5. Münchner Linguistik-Tage, München 1995. Hrsg. Karin Pittner, Robert Pittner. München 1998 (= Edition Linguistik 17), S. 5-19.

Iz ustnega izročila. In: Družina in dom 49/2 (1998). Klagenfurt/Celovec, S. 8.

Kulturno in izobraževalno delo v dolini Reziji v Italiji. In: Naš tednik, 10. julija 1998. Klagenfurt/Celovec, 1998, S. 13.

Rezijanščina bo dobila lastno knjižno normo. In: Nedelja. Cerkveni list krške škofije 68/24, 14. junij 1998. Klagenfurt/Celovec 1998, S. 7.

Rezijanščina postaja knjižni jezik. In: Naš tednik, 5. junija 1998. Klagenfurt/Celovec, 1998, S. 6.

Slovenščina v koroški javnosti danes. In: Srečanja 1. Ured. Boža Krakar Vogel et al., Oddelek za slovanske jezike in književnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta 1998, S. 25-33.

Vizualna dialektologija. In: V. Nemzetközi szlavistikai napok / Međunarodni slavistički dani. Red. K. Gadanyi. Szombathely, Dániel Tanárképzö Föiskola 1998.

Vizualne dokumentacije z etnološko tematiko v slovenskem in nemškem narečju. In: Zbornik Slavističnega društva Slovenije 8, Janko Kersnik in njegov čas. Strokovno posvetovanje slavistov v Kranju 2. - 4. oktober 1997. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 1998, S. 171-174.

Vplivi migracij na krajevni govor in govorne navade dvojezičnikov. In: Jezik za danes in jutri. Zbornik referatov na II. kongresu Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, Ljubljana 8. - 10. 10. 1998. Ured. Inka Štrukelj. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje 1998, S. 136-145.

1999

Barbara, Lucija, pomoj ... Ein Beitrag zur 1100-Jahr-Feier Diex. Beilage zum Videofilm. Slowenischer Filmtext in phonologischer Transkription und Übersetzung ins Deutsche. - Mit einem Beitrag über die Wassermühlen am Diexerbach von Gerhard Kresitschnig. Klagenfurt/Celovec: Hermagoras - Mohorjeva 1999, (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 2.1.2), 77 S.

Bauerngerät von Kärntner Dachböden. Bodental 1998. (Videofilm). Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras - Mohorjeva 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 6.2; Synchronisierte deutsche Version).

Bauerngerät von Kärntner Dachböden. Bodental 1998. Beilage zum Videofilm. Slowenischer Filmtext in phonologischer Transkription und Übersetzung ins Deutsche. Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 6.1.2), 77 S.

Bica bica, su su su ... Jezikovni in etnološki utrinki iz dvojezične Koroške. Priloga videofilmu. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 5.1.1), 77 S.

Brot aus der Rauchküche. (Videofilm). Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik - Universität Klagenfurt. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 8.2; Synchronisierte deutsche Version).

Brot aus der Rauchküche. Beilage zum Videofilm. Slowenischer Filmtext in phonologischer Transkription und Übersetzung ins Deutsche. - Mit einer Fotodokumentation von Eduardo Martins und Gudrun Reimerth. Klagenfurt/Celovec: Hermagoras - Mohorjeva 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 8.1.2), 78 S.

Dokumentarni film je delo vrhunskih profesionalcev. Ocena dokumentanega filma "Der Ötztalmann und seine Welt". In: Naš tednik, 12. novembra 1999. Klagenfurt/Celovec, S. 7.

Filmski projekt na celovški unverzi: In: Družina in dom 50/6 (1999). Klagenfurt/Celovec, S. 11.

Koroško orodje s podstrešja. In: Etnološko delo pri Slovencih v zamejstvu. Posvetovanje o etnološkem delu pri Slovencih v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem, Ljubljana, 15. in 16. oktober 1998. Ured. Polona Sketelj, Nives Špeh, Duša Krnel Umek. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo 1999, (= Knjižnica Glasnika SED 30) S. 57-68.

Kruh iz črne kuhinje ... (Videofilm). Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 8.1; slovenski original).

Kruh iz črne kuhinje ... Priloga videofilmu. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 8.1.1), 78 S.

O rojevanju rezijanskega knjižnega jezika. In: Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu 1999. Celovec - Ljubljana - Dunaj 1999, S. 124-127.

O saneh ... Über Schlitten ... (Videofilm). Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 7.1; slovenski original).

O saneh ... Über Schlitten ... Priloga videofilmu. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. - Prezentacijska verzija. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 7.1.1), 70 S.

O saneh ... Über Schlitten ... Priloga videofilmu. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. 2. popr. in dop. izd. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 7.1.1), 70 S.

Orodje s koroških podstrešij. Poden 1998 (Videofilm). Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 6.1; slovenski original).

Orodje s koroških podstrešij. Poden 1998. Priloga videofilmu. Fonološka transkripcija filmskega besedila s prevodom v slovenščino. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba - Hermagoras Verlag 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 6.1.1). 44 S.

Über Schlitten ... (Videofilm). Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik. © Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt: Hermagoras - Mohorjeva 1999 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 7.2; Synchronisierte deutsche Version).

Rezijanščina na poti h knjižnemu jeziku. In: Primorska srečanja. Revija za družboslovje in kulturo 23, 214 (1999), Trieste/Trst 1999, S. 120-123.

Videodialektološko zapisovanje govorov na Koroškem v Avstriji. In: Logarjev zbornik. Referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru. (Mednarodni dialektološki simpozij 1; 1996). Ured. Zinka Zorko, Mihaela Koletnik. Maribor: Slavistično društvo 1999, (= Zora 8) S. 318-326.

Vizualizacija narečja in etnologije v šoli. In: Koroški etnološki zapisi. Glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik 1, 1 (1999), Red. Martina Piko. Klagenfurt 1999, S. 49-52.

2000

Bread from the black kitchen ... A video documentary produced by Herta Maurer-Lausegger in cooperation with Artis Filmproduktions-GesmbH. For the purpose of the project "Research on Slovene dialects in Carinthia", Institute of Slavic Studies, Klagenfurt (Austria). © Herta Maurer-Lausegger (University of Klagenfurt). Klagenfurt: Hermagoras - Mohorjeva 2000 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije / Documentaries in dialect 8.3; Slovene with English subtitles).

Bread from the black kitchen ... Pamphlet accompanying the video film. A phonological transcription of the Slovene film text and translation into English with photos by Eduardo Martins and Gudrun Reimerth. Ed. by Herta Maurer-Lausegger (University of Klagenfurt), Austria. Klagenfurt: Hermagoras - Mohorjeva 2000, (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije / Documentaries in dialect 8.1.3), 68 S.

Die audiovisuelle Dialektforschung - eine Kulturwissenschaft. In: Junge Slawistik in Österreich. Beiträge zum 1. Arbeitstreffen, Innsbruck, 24. - 26.02.1999. Hrsg. Wolfgang Stadler, Eva Binder und Helmut Kalb unter Mitarbeit von Veronika Plößnig. Innsbruck: 2000 (= Slavica Aenipoetana 4), S. 187-207.

"Kulturwissenschaft & Wirtschaft" - http://www.kwfilm.com - Ein Projekt der Firma Economic-Team GmbH - http://www.economic-team.de und Frau Dr. Herta Maurer-Lausegger. Dreisprachiger Internet-Auftritt - Deutsch, Slowenisch, Englisch, 1. Release. Windhagen (D) - Klagenfurt, September 2000.

Über Schlitten ... Beilage zum Videofilm. Slowenischer Filmtext in phonologischer Transkription und Übersetzung ins Deutsche. - Mit einer Fotodokumentation von Eduardo Martins. Klagenfurt/Celovec: Hermagoras - Mohorjeva 2000 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 8.1.2), 77 S.

2001

About sledges ... A video documentary produced by Herta Maurer-Lausegger in cooperation with Artis Filmproduktions-GesmbH . For the purpose of the project "Research on Slovene dialects in Carinthia", Institute of Slavic Studies. Klagenfurt (Austria). C Herta Maurer-Lausegger - Kulturwissenschaft und Wirtschaft (University of Klagenfurt). Klagenfurt: Hermagoras - Mohorjeva, 2001 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije / Documentaries in dialect 7.3; Slovene with English subtitles).

About slegdes ... Pamphlet accompanying the video film. A phonological transcription of the Slovene film text and translation into English. Klagenfurt: Hermagoras - Mohorjeva, 2001 ( Dialektdokumentationen / Nare č ne dokumentacije / Documentaries in dialect 8.1.3), 78 S.

Prvi avstrijski festival znanosti 2000 - "ScienceWeek @ Austria 2000". In: Koledar 2001, Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva - Hermagoras 2001, S. 83-85.

Zur soziolinguistischen Situation in der gemischtsprachigen Gemeinde Diex/Djekše in Kärnten. Ein historischer Streifzug . In: J. Pittner, K. Pittner (Hrsg.): Beiträge zu Sprache und Sprachen 3. Vorträge der 6. Münchner Linguistik-Tage, München, 25. - 27. März 1996. München 2001 (= Edition Linguistik 17), S. 109-124.

"ScienceWeek @ Austria 2001 in Kärnten" http://www.scienceweek-kaernten.at - Ein Projekt der Firma Economic-Team GmbH - http://www.economic-team.de und Frau Dr. Herta Maurer-Lausegger . Windhagen (D) - Klagenfurt, April 2001.

"Kulturwissenschaft & Wirtschaft" - http://www.kwfilm.com - Ein Projekt der Firma Economic-Team GmbH - http://www.economic-team.de und Frau Dr. Herta Maurer-Lausegger. Dreisprachiger Internet-Auftritt - Deutsch, Slowenisch, Englisch, 2. Release. Windhagen (D) - Klagenfurt, September 2001.

2002

Bica bica, su su su ... Sprachliche und volkskundliche Beobachtungen aus Südkärnten. Beilage zum Videofilm. Slowenischer Filmtext in phonologischer Transkription und Übersetzung ins Deutsche. Hermagoras - Mohorjeva 2002 (= Dialektdokumentationen / Narečne dokumentacije 5.1.2), 77 S.

Gerhard Neweklowsky sexagenarius. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 47, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001, S. 205-210 [erschienen 2002].

Ob jubilejni 75-letnici koroškega radia. In: Družina in dom 52/4 (2002). Klagenfurt/Celovec 2002, S. 14.

Slovenska narečja v množičnih občilih avstrijske Koroške in na internetu www.kwfilm.com . V: Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. Ob življenjskem strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen. Ured. Marko Jesenšek, Bernard Rajh in Zinka Zorko. Maribor: Slavistično društvo Maribor. Maribor 2002 (= Zora 18), S. 225-240.

Slowenische Dialektforschung im Archiv des ORF Kärnten. Ein Beitrag anläßlich der 75-jährigen Radiogeschichte in Kärnten. In: Unisono. Zeitschrift der Universität Klagenfurt 15, 55, Juni 2002, S. 12.

Zur soziolinguistischen Situation in der gemischtsprachigen Gemeinde Diex/Djekše in Kärnten. Ein historischer Streifzug. In: Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture 7, Udine: Forum 2000 [2002], S. 61-78.

"ScienceWeek @ Austria 2002 in Kärnten" http://www.scienceweek-kaernten.at - Ein Projekt der Firma Economic-Team GmbH - http://www.economic-team.de und Frau Dr. Herta Maurer-Lausegger. Windhagen (D) - Klagenfurt, Jänner 2002.

"Kulturwissenschaft & Wirtschaft" - http://www.kwfilm.com - Ein Projekt der Firma Economic-Team GmbH - http://www.economic-team.de und Frau Dr. Herta Maurer-Lausegger. Dreisprachiger Internet-Auftritt - Deutsch, Slowenisch, Englisch, 3. Release. Windhagen (D) - Klagenfurt, Herbst 2002.

2003

Kmečko orodje in narečje - etnografske razstave v Podnu/Slovenjem Plajberku in drugod po Koroškem. In: Odstrta dediščina: etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji. Zbornik s treh posvetov. Ured. Katalin Munda Hirnö k , Polona Sketelj . Ljubljana: Slovensko etnološko društvo 2003 (= Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 35), S. 109-120.

O b jubilejni 75. obletnici radia na Koroškem. In: Koleda r Mohorjeve dru ž be v Celovcu 2003. Celovec - Ljubljana - Dunaj 2003, S . 51-55.

Prispevek vizualne dokumentacije k problematiki dvojezi č ne jezikovne kulture na Koro š kem . In : Glasnik Slovenskega etnolo š kega dru š tva 43, š t . 1/2 (2003), S . 47-51.

Umiranje plajber š kega govora . In : Glasoslovje , besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja . Ured . Zinka Zorko , Mihaela Koletnik . Maribor : Slavisti č no dru š tvo 2003 (= Zora 25), S . 233-260.

2004

Audiovisual dialectology. The film research project "Documentary records of past folk culture in dialect" and its role in the linguistic culture of Carinthia. In: Tidsskrift for Sprogforskning 2, 1 (2004), Red. Harald von Hielmcrone, Volkmar Engerer. Arhus: Statsbiblioteket, S. 25-40.

Audiovisuelle Dialekt- und Terminologieforschung: Fragen zur Übersetzung und Synchronisation dialektologischer Filme. In : Dialektübersetzung und Dialekte in Multimedia, Hg. Imeli Helin. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlag 2004 (= Nordeuropäische Beiträge aus den Human- und Gesellschaftswissenschaften; Scandinavian University Studies in the Humanities and Social Sciences, Bd. 24).

Etnolo ški oddelek pri Krščanski kulturni zvezi 1983-1984. In: KKZ: Poročila - prispevki 2001:2002:2003:2004. Občni zbor 26. marca 2004. Ured. Sabina Anderwald. Klagenfurt: KKZ 2004, S. 39-40.

Od zrna do kruha iz črne kuhinje. In: Koledar Mohorjeve dru ž be v Celovcu 2003. Celovec - Ljubljana - Dunaj 2004, S. 91-94 [erschienen 2003]

The diversity of languages in the Alpine - Adriatic region I : Linguistic minorities and enclaves in northern Italy. In: Tidsskrift for Sprogforskning 2, 1 (2004), Red. Harald von Hielmcrone, Volkmar Engerer. Arhus: Statsbiblioteket, S. 5-23.

Im Druck

Bica bica, su su su ... Sprachliche und volkskundliche Beobachtungen aus Südkärnten. Beilage zum Videofilm. Slowenischer Filmtext in phonologischer Transkription und Übersetzung ins Deutsche. Hermagoras - Mohorjeva 2004 (= Dialektdokumentationen - Narečne dokumentacije 5.1.2), 77 S.

Čej so tiste stezice ... Utrinki iz nekdanjega kme č kega ž ivljenja . (Videofilm). Dokumentacijo pripravila Herta Maurer-Lausegger. Eine Produktion von Herta Maurer-Lausegger - im Rahmen des Forschungsprojekts "Erforschung der slowenischen Dialekte in Kärnten", Institut für Slawistik. C Herta Maurer-Lausegger (Universität Klagenfurt). Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba 2004 (= Dialektdokumentationen - Narečne dokumentacije 12.1; slovenski original).

Wiedergabe des Dialekts in audiovisuellen Medien (inklusive Internet). 11. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen e. V. (GESUS).  Linguistik Tage in Bratislava -

Pädagogische Fakultät Comenius Universität,  Bratislava, 4. - 6. Februar 2002.

Sprache und Kultur (Piliscsaba, Budapest 2004)

Die Koexistenz des Deutschen und Slowenischen in Kärnten von den theresianischen Reformen bis zum Ende der Habsburgermonarchie (Oldenburg 2004)

(Ringvorlesung: Habsburg und die Slavia, II. Teil - Wintersemester 2003/4, Universität Oldenburg, 20. Jänner 2004)